Totaal aantal pageviews

vrijdag 28 oktober 2016

Spreekt God tot ons via dromen?


Dromen zijn bedrog. Ik zal je wel uit de droom helpen. Droom maar lekker verder!

We hechten over het algemeen maar weinig waarde aan dromen. In Bijbelse tijden was dat wel anders. Jozef wekte de woede van zijn broers op toen hij over zijn droom vertelde waarin zijn broers in de vorm van sterren of korenschoven voor hem bogen.

De Farao van Egypte echter nam Jozefs dromen serieus. En ook Jacob droomde (een ladder naar de hemel), DaniĆ«l droomde de droom van Nebukadnessar (reus op lemen voeten) en Jozef, de verloofde van Maria, droomde eveneens: een engel verscheen om Jozef te vertellen over het bijzondere kind in Maria’s schoot.

 Onlangs las ik het verrassende boekje Dromen: een geschenk van God van Ronald en Maresca van der Molen. Aan de hand van Bijbelse gegevens en praktijkvoorbeelden laten de schrijvers  zien hoe je de betekenis van dromen kunt achterhalen en toepassen en wat God ons wil zeggen via een droom. God heeft ons immers geschapen met het vermogen om te dromen.We hebben er met onze Bijbelkring over gehad. Toch bleek niemand echt duidelijke ervaring met Gods communicatie via een droom te hebben. Het blijft altijd een glibberig pad: beelden, visioenen en dromen.

Toch is God niet zo beperkt dat Hij alleen de Bijbel en de zondagse preek gebruikt om tot ons door te dringen. Hij is oneindig creatiever en hanteert soms een droom.

Inderdaad een geschenk van God.Dromen: een geschenk van God / Ronald en Maresca van der Molen, Uitgeverij Gideon.
vrijdag 14 oktober 2016

Ieder zijn eigen Bijbel


Een Bijbelstudieavond anno 2027.De familie de Vries gebruikt de NBV-versie22, de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan een licht herziene versie zoals die in 2022 werd gepresenteerd.

Jan echter is het niet met die versie eens en blijft dus gewoon de oude NBV lezen.

Carolien leest vol overgave de HSV, de Herziene Statenvertaling, maar dan wel de Rotterdamse variant uit 2024.

Amber heeft de BGT, de Bijbel in Gewone Taal, maar twijfelt of ze niet de BAT (Bijbel in Alledaagse Taal) zal aanschaffen. Een beetje omstreden is die wel omdat Jezus het daarin heeft over ‘tuig van de richel’ en ‘pleur op!’. “Alsof ‘ruk uw oog uit’ en ‘ga weg achter mij, Satan’ zo vleiend is, verdedigen de vertalers van de BAT zich.  

 De familie Kortekaas hanteert graag de Naardense Bijbel NV (Nieuwe Versie), terwijl Mathilde helemaal weg is van de Emmer Bijbel. Dominee Douwe Drogterop uit Emmercompascumereind heeft helemaal in z’n eentje deze vertaling tot stand gebracht omdat hij alle andere vertalingen verwierp.Tot slot hebben we David. Hij gebruikt de BOT (Bijbel in Oorspronkelijke Taal) welke gewoon de Hebreeuwse en Griekse versie is, met een stukje Aramees. Met de huidige vertaal-apps moet dat goed leesbaar zijn, hoewel je als lezer zelf mag bepalen welk vertaald woord het beste toepasbaar is. Eigenlijk is David daardoor een self-made theoloog geworden. Niet ongebruikelijk in 2027.En wie denkt dat je tegen die tijd allemaal nog papieren zakbijbeltjes hebt.… Nee, je kunt alles in app-vorm downloaden op je tablet of telefoon. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom een ieder graag zijn eigen Bijbel leest; je plukt hem gewoon van internet.Ieder zijn eigen Bijbel, iedereen zelf theoloog. Het postmoderne christendom ten voeten uit.

Ieder zijn eigen Waarheid.

donderdag 6 oktober 2016

Even rust nemen wegens drukte

Het afgelopen Vriendenweekend had als thema Te druk om NIET te bidden. Een titel naar aanleiding van het boek van Bill Hybels. Een titel die voor mij wat taalkundige verwarring gaf, want als je het te druk hebt om te eten, eet je niet. Als je het te druk hebt om niet te eten, eet je juist wel. Misschien was dat verkeerde been ook wel de opzet. Zo druk dat je juist wel gaat bidden.
 

Over druk-druk-druk namen we een weekend de tijd in de rustige bossen bij Elspeet.
 
De eerste spreker, Joop Koens, een van de voorgangers van de City Light gemeente uit Alkmaar, gaf aan dat gebed eigenlijk een permanente grondhouding moet zijn. Bidt onophoudelijk, staat er regelmatig in de Bijbel. Dat klinkt vroom. Alsof je permanent je handen gevouwen moet hebben. Maar het gaat om de altijddurende lijn tussen jou en God. Hij gaf de Joodse zegebeden als voorbeeld. Hij zegent jouw ingang en uitgang, ook je toiletgang. We mogen ons verwonderen en Hem bedanken voor het alledaagse.
 
Op zondag sprak Fred van Damme, loopbaanadviseur (Mens en arbeid) uit Rotterdam.
Hoe houd je je staande in onze razendsnelle vierentwintiguurs-economie met een voortdurend uitdijend informatiegehalte? Hoe voorkom je infobesitas?
Hij gaf veel praktische adviezen. Goede voornemens worden pas echt succesvol als je ze concretiseert. Als je zegt: ik wil gezonder eten, moet je je de vraag stellen: wat wil ik dan gezonder eten? Fruit? Welke soorten fruit? Elke dag een appel?
Zo zou je dat ook bij bidden of Bijbellezen kunnen toepassen. ‘Mijn voornemen is om meer te bidden.’ Grote kans dat dat niet gaat lukken, tenzij je voor je zelf concreet maakt voor wie, wat en wanneer je gaat bidden.
Aan God zal het niet liggen. Hij heeft de tijd…in Zijn hand.