Totaal aantal pageviews

woensdag 9 januari 2013

Haar eniggeboren Dochter


Ik geloof in Godin de Moeder, schepster die de Schepping draagt.
In Haar Dochter, Jesca Christa. Zij werd geboren uit een maagd.

 
Deze bovenstaande geloofsbelijdenis is een theologisch gedachte-experiment. In Genesis 1:27 staat dat God de mens naar Zijn beeld schiep, man en vrouw schiep Hij hen. Je kunt er dus niet omheen dat God zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezit. Toch wordt Hij meestal als man voorgesteld, hoewel er uitzonderingen zijn (meer dan je denkt), bijvoorbeeld in Jesaja 66:10-13 waarin God als moeder wordt voorgesteld die Haar kind - het volk Israel - aan haar borst drukt. De voorstelling dat God mannelijk zou zijn, is door de toenmalige cultuur bepaald. Het mannelijke domineerde, dus God werd als snel een 'Hij'. Maar wat als het heel anders zou zijn geweest...
 

Stel dat de menselijke cultuur gedomineerd zou worden door vrouwen. Een wereld van zorgzame matriarchen en dappere amazones, machtige koninginnen en vrome profetessen. In die wereld zou de tweeslachtige God al snel met 'Zij' worden aangeduid. Het zou 'Onze Moeder' zijn. Best mogelijk dat in die wereld Moeder-God Haar eniggeboren Dochter naar de aarde zou hebben gestuurd. Hoe zouden we die 'Wonderbare Raadsvrouwe', die Vredevorstin genoemd hebben? Jesca Christa?

Vergeet niet dat in Afrika, Jezus zwart is. En in een Peruaanse kathedraal zag ik ooit een schilderij van het Lam Gods, dat geen lam was, maar een lama.
 

Het gedachte-experiment dwingt je ook God niet in je broekzak te stoppen. Voordat je het weet hebben wij mensen God geanalyseerd en gecategoriseerd, maar dan blijkt Hij/Zij onvoorstelbaar anders te zijn.
 

Overigens is die maagdelijke geboorte van Jezus natuurlijk het toppunt van feminisme. Maria raakte zwanger en kreeg haar kind en er kwam geen man aan de pas!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten